Viewing 1 to 4 of 6 items
Archive | Akademik tezler RSS feed for this section

Arabesk “Denen” Müziğin Kökenleri

Ön Açıklama: Arabesk adıyla adlandırılan müzik kuşkusuz ki gökten zembille inmedi, arkasında tarihsel ve sosyolojik bir süreç yatıyor. Etki-tepki, neden-sonuç ilişkilerinin görülmesi için konunun bilimsel olarak incelenmesi ve ele alınması şarttır. Bu bağlamda şimdiye dek yapılan en kapsamlı çalışma “Doç.Dr. Meral Özbek – Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski” isimli kitaptır. Söz konusu neden-sonuç ilişkilerini  Full Article…

0